Organizacja Tygodnia Edukacji Globalnej

Tygodnia tematycznego w każdej placówce –z udziałem rodziców i dziadków.

Tematem przewodnim TEGu będzie zrównoważony styl życia.

Czas trwania:
czerwiec-listopad 2013 - przygotowania
16-24 listopada – realizacja TEG

Działania:

W działaniu tym będą się zawierały zarówno przygotowania do TEGu angażujące tak kadrę przedszkoli – przy wsparciu zespołu trenerskiego , jak i osoby z otoczenia placówek (rodziców dzieci, opiekunów, dziadków), jak i samą realizację Tygodnia Edukacji Globalnej z wykorzystaniem nabytych materiałów i możliwym zaangażowaniu studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Wszystkie grupy robocze z placówek uczestniczące w działaniach na poziomie podstawowym i zaawansowanym będą miały możliwość zakupu koniecznych do realizacji TEG materiałów/ wydruku zdjęć w ramach dofinansowania otrzymanego w ramach projektu.

Jednym z planów (i sprawdzonych praktyk) na realizację TEG w przedszkolach jest ogłoszenie w placówkach tygodnia tematycznego – jest to jedna z form planowania zajęć przedszkolnych, kiedy całe przedszkole, wszystkie grupy wiekowe, realizują określona tematykę w formach dostosowanych do wieku dzieci. Będzie to więc oznaczało, że w tym tygodniu większość zajęć edukacyjnych, plastycznych i ruchowych w przedszkolu będzie związana z Edukacją Globalną i wtedy nauczyciele i nauczycielki ze zwiększona intensywnością będą mogli wykorzystywać wiedzę zdobytą podczas warsztatów oraz testować nowopowstałe metody. Działania te będą włączały grupy prowadzone przez nauczycieli/lki nie uczestniczące bezpośrednio w cyklu szkoleniowym, które będą miały możliwość spróbowania i zastosowania nowych treści i metod.