Edukacja Globalna - Organizacje

Grupa Robocza ds. Edukacji Globalnej w ramach Grupy Zagranica - działania i publikacje:

http://zagranica.org.pl/GR-ds.-Edukacji-Gllobalnej

Jak badać jakość w edukacji globalnej

Raport z przeglądu partnerskiego materiałów i działań z zakresu edukacji globalnej - link

Przewodnik po edukacji globalnej

Polskie tłumaczenie przewodnika wydanego przez Centrum Pólnoc-Południe - link

Raport

Raport z procesu międzysektorowego na temat edukacji globalnej - link

Przykłady działań organizacji pozarządowych:

Tydzień Edukacji Globalnej

TEG w Polsce i Europie, Relacje, Pomysły na działania, Materiały edukacyjne - link

Fundacja Edukacja dla Demokracji

Czym jest edukacja globalna, przykłady projektów, publikacje edukacyjne w pdf - link

oraz baza metod i gotowych scenariuszy - link

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Projekty realizowane przez CEO, materiały - link

Polska Akcja Humanitarna

Program Szkoła globalna – materiały edukacyjne, publikacje, przykłady działań

Polska Zielona Sieć

Kampania Kupuj odpowiedzialnie - link

Akcja dla globalnego Południa - link

Program dla klimatu - link

Stowarzyszenie Amnesty International

Edukacja praw człowieka - link

Instytut Globalnej Odpowiedzialności

Publikacje - link

Poradnik: Jak mówić o większości świata link

Edukacja międzykulturowa w pracy z dziećmi

Polskie Forum Migracyjne

Dobre praktyki – edukacja - link

Fundacja Edukacji Międzykulturowej

Tematyka, zakres, projekty edukacji międzykulturowej - link

Scenariusze zajęć - link

Fundacja Afryka Inaczej

Podręcznik: Jak mówić polskim dzieciom o dzieciach z Afryki - link

Jak edukować o Afryce: scenariusze zajęć, muzyka, poradnik dla nauczycieli "Czy Afryka jest krajem" - link

Afryka jak z bajki - Bajki nagrane, sfilmowane i zapisane w książce elektronicznej - link

Katedra Języków i Kultur Afryki, Wydziału Orientalistycznego, Uniwersytetu Warszawskiego

Projekt "Afryka w szkole. Gry i zabawy Afryki jako narzędzie dialogu wielokulturowego w edukacji wczesnoszkolnej" = link

Publikacja "Gry i zabawy afrykańskie" - link

Stowarzyszenie Jeden świat z Poznania

Bajki z Gwatemali i Nikaragui - link

Bajki rozwojowe - link

Fundacja Kultury Świata

link

Salezjański Wolontariat Misyjny - Park Edukacji Rozwojowej

link

Płeć społeczno-kulturowa:

Fundacja Autonomia

Filmy edukacyjne - link

Publikacja "Równościowe przedszkole" - link

Artykuł "Przez równościowe okulary: podstawa programowa wychowania przedszkolnego" - link

Prawa człowieka:

Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF Polska

Publikacja Twoje prawa - link

Edukacja środowiskowa, na rzecz zrównoważonego rozwoju:

Kampania UE "Ty też masz wpływ na zmiany klimatu"

link

Broszura z informacjami jak można działać - link

Ministerstwo ochrony środowiska – strona dla dzieci

link

Fundacja FERSO

Klub Przyjaciół Ziemi - link

Stowarzyszenie EKOSKOP z Rzeszowa

Projekt i publikacja "Abecadło-Śmieciadło" - link