Zespół projektu

Anna Kudarewska

Koordynatorka projektu, Absolwentka podyplomowych studiów z zarządzania rozwojem globalnym na Open University w Wielkiej Brytani, wieloletni praktyk pomocy rozwojowej, pracowała dla wielu międzynarodowych organizacji rozwojowych (Handicap International, VVAF, UNDP, ICBL), kierowniczka programowa Domu Spotkań, trenerka edukacji rozwojowej metodami pozaformalnymi, trenerka antydyskryminacyjna, absolwentka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego Willi Decjusza.

Publikacje z zakresu współpracy rozwojowej:

  • "Wynalazki dla pozostałych dziewięćdziesięciu procent" w DIALOGI O ROZWOJU 01/2007 "Rola, jaką państwo, sektor prywatny, współpraca międzynarodowa i społeczeństwo obywatelskie mogą odegrać w rozwoju Angoli w 21. wieku" w K. Czaplicka (red) "Wyzwania międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju", Wydawnictwo Aspra J-R, Warszawa 2007/2008.
  • "Odbudowa infrastruktury technicznej Regionalnego Centrum Rehabilitacyjnego w Luenie, Angola" w P. Bagiński, K. Czaplicka, J. Szczyciński, "Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju", Warszawa 2009

Krzysztof Wiatr

Trener, edukator. Ukończył szkolenie multiplikatorów edukacji globalnej "You are part of this world, be part of its future", Trening Trenerów Praw Człowieka Rady Europy, Szkołę Trenerów Stowarzyszenia Organizacji Pozarządowych. Posiada Certyfikat Jakości Szkoleń STOP I stopnia.Realizuje projekty z zakresu edukacji globalnej, praw człowieka łącząc działania edukacyjne z artystycznymi oraz pracą młodzieżową. Trener w projekcie "Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat". Trener edukacji globalnej w projektach DAS oraz międzynarodowych szkoleniach z tej tematyki innych organizacji. Stażysta Programu GLEN w Ugandzie.

Anna Huminiak

Absolwentka Historii Sztuki UWr, trenerka edukacji globalnej, praw człowieka, dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Koordynatorka długoterminowych projektów wolontariatu międzynarodowego (Wolontariat Europejski EVS, Polska Pomoc MSZ, Leonardo da Vinci) i grup szkoleniowych (projekty edukacji globalnej w latach 2005-2006, projektu "Dolnośląska Inicjatywa dotycząca międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju" 2008). Wolontariuszka programu Wolontariat Europejski EVS we Włoszech. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, trenerka – członkini zespołu trenerskiego Narodowej Agencji Programu Młodzież w Działaniu. Trenerka edukacji globalnej w projektach realizowanych przez DAS, Fundację IBRAS z Poznania, Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy, SWM we Wrocławiu, Fundację FIPS z Poznania.

Anna Sławczewa

Absolwentka filologii słowiańskiej UWr. Koordynatorka projektów międzynarodowych z Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu, uczestniczka Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego ATA, była wolontariuszka programu Wolontariat Polska Pomoc w Gruzji oraz Wolontariat Europejski EVS w Hiszpanii. Uczestniczka szkolenia "Global education training for trainers" w 2005 w Finlandii. Trenerka projektu "Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat".

Luiza Kończyk

Absolwentka Pedagogiki UWr., trenerka edukacji pozaformalnej, koordynatorka projektów międzynarodowych w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa, uczestniczka 17. edycji Szkoły Trenerów Stowarzyszenia STOP, była wolontariuszka EVS w Niemczech. Opiekuje się stroną internetową projektu "Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat".