Woda źródłem życia/ Przedszkole nr 1

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu:

Kadra: 8 nauczycielek
Dzieci: 92
Rodzice:68

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

Tydzień Edukacji Globalnej w naszym przedszkolu odbył się w dniach 17 – 21 listopada 2014r. Tematyka zajęć dotyczyła wody.
Działania rozpoczęłyśmy ogłoszeniem oraz opracowaniem poradnika dla rodziców: „Woda źródłem życia"
W ramach TEG zorganizowałyśmy:

Zastosowane metody, pomysły warte podzielenia się:

Wykorzystane najciekawsze materiały:

Co warto polecić? Co się szczególnie udało?

Wszystkie działania były owocne, polecamy szczególnie spotkania z osobami z zewnątrz (leśnik, fizyk) oraz warsztaty integracyjne z rodzicami, którzy w aktywny sposób brali udział w warsztatach „Co można zrobić z butelki po wodzie?" Wszyscy dobrze się bawili a wystawa prac cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Refleksje

Był to pierwszy realizowany u nas projekt Tygodnia Edukacji Globalnej. Wszystkie zaplanowane działania zrealizowałyśmy. Dzieci chętnie brały udział w przedsięwzięciu, były zainteresowane proponowanymi działaniami. Cieszymy się, że udało się też włączyć do działań rodziców.

Jesteśmy bardzo zadowolone z realizacji Tygodnia Edukacji Globalnej. Dzieci dowiedziały się o wartości wody, sposobach dbania wodę i środowisko. Wspólnie z rodzicami zastanowiliśmy się nad problemem ilości zużywanych butelek po wodzie. Dla nas nauczycielek TEG był okazją do osobistego rozwoju. Dzięki warsztatom inaczej postrzegamy świat i jego problemy.