Prawo do wody/ Przedszkole nr 121

Tydzień Edukacji Globalnej realizowany był w Przedszkolu nr 121 przy ul.Tramwajowej we Wrocławiu w dniach 17.11.-21.11.2014r. Tematem było „Prawo do wody".

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu:

Osoby,które wzięły udział w projekcie to jedna nauczycielka-Krenc Violeta,ok.120 dzieci oraz rodzice w liczbie 25 osób.
Działania skierowane były do dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, dostosowane do ich wieku.Rodzice,którzy wzięli udział w przedsięwzięciu to rodzice dzieci 5-letnich.
Organizatorem wydarzeń byłam ja –Krenc Violeta.

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

W placówce już od poniedziałku widoczne były tablice prezentujące zdjęcia dzieci z Afryki i sposoby zdobywania przez nie wody oraz artykuły o niedostatku wody i różne ciekawostki na ten temat .Odbyła się też wystawa prac plastycznych wykonanych przez rodziców i ich pociechy na temat „Prawo do wody". Dzieci wraz z rodzicami zostały zaangażowane do pracy w domu, której celem było zaznaczenie w tabelce, w kolejnych dniach tygodnia , odpowiednich działań, w jaki sposób możemy oszczędzac wodę.W kolejnym dniu dzieci poprzez obserwację i bezpośrednie doświadczenie poznały tajemnice wody. W środę dzieci zebrały się w dużej sali, gdzie za pomocą prezentacji multimedialnej dowiedziały się, jak cenna jest woda, gdzie występuje problem dostępu do niej , przekazałam wiele interesujących informacji na temat zdobywania wody w Afryce.Dzieci wskazywały sposoby,jak możemy oszczędzac wodę i tym samym pomóc ludziom w Afryce. Bawiły się również przy muzyce i układały puzzle z obrazem kontynentu Afryki.W kolejnym dniu dzieci wyklejały z gazet jedną kroplę wody, starannie ją połączyły i stworzyły wspólną, ogromną kroplę , pamiętając o tym, że jest ona bardzo cenna i należy ją chronic.Ostatniego dnia , w piątek, dzieci przyniosły do przedszkola wypełnione tabelki, na których przez cały tydzień zaznaczały działania podjęte wraz z rodzicami w celu oszczędzania wody podczas wykonywania codziennych czynności.Nastąpiło podsumowanie i omówienie każdej pracy, dzieci otrzymały medale „ Wzorowego przedszkolaka chroniącego wodę", a najsmaczniejszą nagrodą były samodzielnie przygotowane przez dzieci kanapki z masłem czekoladowym oraz kubek gorącej czekolady. Ale była frajda!!!

Zastosowane metody,pomysły warte podzielenia się

Co warto polecić? Co się szczególnie udało?

Celem Tygodnia Edukacji Globalnej było uwrażliwienie dzieci na problem dostępu do wody w innych częściach świata.Dzieci były bardzo aktywne i zaciekawione tematyką, chętnie uczestniczyły we wszystkich zaplanowanych działaniach.Zajęcia, choc wymagały dużego zaangażowania i przygotowania z mojej strony, jako prowadzącej, zrobiły ogromne wrażenie na dzieciach. Cele zostały zrealizowane, a materiały w pełni wykorzystane.Świetnym pomysłem jest zaangażowanie rodziców w takie zajęcia, podczas których razem z dziecmi mogą uczestniczyc w zaplanowanych działaniach i czują się współgospodarzami.

Refleksje

Na pewno był to bardzo wartościowy tydzień i ubogacił wszystkich w nową wiedzę.Tydzień Edukacji Globalnej to rodzaj bardzo ciekawej „podróży po świecie". Jestem przekonana, że na stałe wpisze się on w kalendarz wydarzeń naszego przedszkola.