Kiedy woda zakręcona, Ziemia cała Ocalona/ Przedszkole nr 110

Termin działań : 17-22.2014 (godziny ranne)
Zajęcia odbywały się w Przedszkolu nr 110 we Wrocławiu.

Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu:

Udział w zajęciach : grupa -5 latki , nauczycielki (Prowadzące nauczycielki Justyna, Małgorzata)

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

Tytuł: Kiedy woda zakręcona, Ziemia cała Ocalona.

17. 11 - Dzieci wysłuchały inscenizacje dwóch kropelek, odmierzyły odległość między krajami, poznały położenie Ghany na mapie i globusie,
- kolorowanie flagi Ghany
- rozwijanie percepcji słuchowej, rozpoznawanie i nazywanie odgłosów wody nagrania CD
- rozumienie znaczenia wody dla życia i zdrowia człowieka i organizmów żywych

18-19. 11 zajęcia prowadzone w poszczególnych grupach przez wychowawczynie; tematyka tych zajęć, stosownie do wieku dzieci, obejmowała tematykę uświadomienie znaczenia wody w życiu codziennym, ukazanie problemów z dostępem do wody pitnej na przykładzie Ghany, motywowanie do oszczędzania wody
- działania praktyczne w poszczególnych grupach kształtowanie poczucia odpowiedzialności za grupę, umiejętności współdziałania
- układanie kuli ziemskiej, puzzli, uświadomienie, jak niewielka część wody nadaje się do picia
- piktogramy wymyślanie sposoby oszczędzania wody i rysowanie za pomocą symboli, zaprezentowanie jak królik Maurycy oszczędza wodę- ilustrację
- zabawa „Orkiestra z Ghany" wygrywanie rytmu na wiaderkach dowolnego rytmu

20.11 tego dnia świętowaliśmy również 25 rocznicę prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka
- dzieci poznały swoje prawa,
- przybliżenie dzieciom sylwetki Janusza Korczaka, jego życia i twórczości,
- zapoznanie dzieci z wybranymi fragmentami życiorysu i jego twórczością „Król Macius I"
- propagowanie ideologii korczakowskich wśród dzieci, słuchanie fragmentów książki –Maciusia.

21.11- prezentację multimedialną i fotograficzną dla dzieci o Ghanie,
- rozdmuchiwanie kropli zabarwionej wody przez słomkę, dmuchanie baniek mydlanych – ćwiczenia oddechowe
- Dzieci wykonują koronę Króla Maciusia na zakończenie.
- gazetkę informacyjną dla rodziców o prawach dziecka

Refleksje

Tydzień poświęcony Ghanie uważam za udany. Zrealizowałyśmy wyznaczone sobie cele. Według nas świetnie sprawdza się odgrywanie ról: dzieci były bardzo zaciekawione przebraniem Pan za kropelki wody, chętnie odpowiadały na pytania i słuchały podawanych przez nas informacji.