Cały świat dba o swoje zdrowie/ Przedszkole nr 87

Osoby, które wzięły udział w tym przedsięwzięciu:

Kadra: 5 nauczycielek
Dzieci: 120
Rodzice i dziadkowie: 20

Krótki opis przebiegu Tygodnia Edukacji Globalnej

TEG został zaplanowany na dni od 1 do 5 grudnia 2014 r. Tematem przewodnim było zdrowie w ujęciu globalnym. Dzieci miały rozszerzyć wiedzę na ten temat i zdobyć praktyczne umiejętności. W pierwszym dniu odbyły się zajęcia wprowadzające oraz zorganizowany został kącik informacyjny dla rodziców o tematyce edukacji globalnej i zdrowia na świecie. Odbyły się także zajęcia otwarte, których celem było pokazanie, że ludzie dbają o zdrowie na całym świecie oraz uświadomienie, czym jest Światowa Organizacja Zdrowia. Przedszkolaki ze starszych grup miały także okazję sprawdzić w praktyce, że zdrowe odżywianie i ruch wpływa na nasze zdrowie – brały udział w sportowych zawodach – olimpiadzie przedszkolnej i zajęciach o zdrowym żywieniu, m.in. przygotowując z rodzicami soki ze świeżych owoców i warzyw. Tydzień Edukacji Globalnej zakończył się podsumowaniem działań w formie pracy plastycznej wykonanej metodą kolażu na temat zdrowia przy współudziale rodziców i dziadków.

Zastosowane metody, pomysły warte podzielenia się

Warto zaangażować rodziców i dziadków włączając ich w działania popołudniowe i przygotowanie materiałów potrzebnych do organizacji TEG, dzięki czemu zyskują oni dużą wiedzę na temat edukacji globalnej.

Wykorzystane najciekawsze materiały

Co warto polecić? Co się szczególnie udało?

Szczególnie udane były zajęcia edukacyjne pt. „Zdrowie jest ważne dla ludzi na całym świecie"
w grupie 6-latków. Dzieci były niezwykle zainteresowane tematem, mimo iż był dość trudny.

Co można byłoby ulepszyć?

Temat TEG był dość trudny dla dzieci z grup młodszych, w kolejnych latach można by podjąć tematykę, która w większy sposób zaangażuje 3-4latki.