Materiały wizualne 2014

Zestaw zdjęć edukacyjnych dla przedszkoli w 2014 roku powstał jako kontynuacja dobrze przyjetych materiałów stworzonych w roku ubiegłym. Tym razem zdecydowałyśmy się na stworzenie materiałów o jednym konkretnym kraju - o Kirgistanie. Wybór ten wydawał nam się trafny z dwóch względów, po pierwsze w zeszłym roku większośc materiałów dotyczyła róznych krajów kontynentu afrykańskiego, a więc ze względu na dbanie o róznorodność przeniosłyśmy się do Azji. Z drugiej strony chciałyśmy wykorzytstać doświadczenie innego z porjektów realizowanaych przez Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, jakim był projekt współpracy rozwojowej "Wsparcie rozwoju edukacji komputerowej młodzieży szkolnej w Kirgistanie" również wspólfinansowany przez MSZ RP. To właśnie ewaluatorka tego projektu, Anna Sławczewa, dostarczyła materiałów zdjęciowych.

 

Opis zdjęcia

Opis każdego zdjęcia składa się z czterech pól: informacji dla dziecka, dla osoby prowadzącej, informacji o kraju dla dziecka oraz statystyk o kraju.

Informacja dla dziecka jest opowieścią, która jeśli dotyczy osoby i w razie możliwości była zbierana w pierwszej osobie. Jest to często opowieść uproszczona, gdzie celem była możliwość zrozumienia jej przez dzieci przedszkolne.

Informacje dla osoby prowadzącej są poszerzeniem opisu o informacje, kontekst globalny, który jest pomocny w zrozumieniu sytuacji przedstawionej na zdjęciu, jest dodatkowym źródłem wiedzy i istnieje, aby nie zostawiać osoby prowadzącej z informacją na poziomie dziecka.

Informacja o kraju dla dziecka służy z kolei umiejscowieniu opowieści w kontekście i jest odpowiedzią na pytanie, które dzieci mogą zadać „A gdzie to jest?” - odpowiedź też jest więc przeznaczona dla dziecka z wszystkimi tego konsekwencjami.

Statystki są z kolei informacją o kraju dla osoby prowadzącej i służą porównaniu tego kraju z Polską. Źródłem statystyk są bazy UNICEF, ONZ, Banku Światowego oraz w pojedynczych przypadkach CIA World Factbook.

 

Dlaczego opisy dla osoby prowadzącej i kraju się powtarzają przy różnych zdjęciach?

Zdjęcia zostały przygotowane tak aby można było wydrukować pojedyncze zdjęcie i używać je osobno, bez całego zestawu. Z tego powodu informacje dotyczące tych samych tematów lub krajów mogą się powtarzać.

Zestaw w formie pdf do druku można pobrać tutaj:  Zestaw zdjęć edukacyjnych dla przedszkoli