Materiały wizualne 2013

Zestaw zdjęć edukacyjnych dla przedszkoli powstał jako odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez uczestniczki projektu „Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat” skierowanego do wrocławskich przedszkoli. Podczas rozmów o Kodeksie Przesłań i Obrazów, uczestniczki projektu widziały w nim wartość i jednocześnie deklarowały, że ciężko jest znaleźć zdjęcia do prowadzenia edukacji globalnej w przedszkolach, które są z nim zgodne. Istnieją publikacje wizualne, które można wykorzystać do prowadzenia edukacji globalnej w przedszkolach często jednak nie pokrywają one wszystkich tematów, które są ważne w edukacji najmłodszych dzieci. Sens tworzenia takiego zestawu uzasadniała także ograniczona ilość publikacji zawierających zdjęcia: o ile istnieje wiele publikacji ze scenariuszami warsztatów z zakresu edukacji globalnej skierowanych do różnych grup, o tyle publikacji wizualnych jest kilka.

Mimo że publikacja powstała jako narzędzie stworzone dla przedszkoli, mamy nadzieję, że edukatorzy i edukatorki pracujące z innymi grupami też znajdą jej zastosowanie w swojej pracy.

 

Jak powstawał zestaw?

Zestaw zdjęć został zebrany dzięki uczestnictwie autorów i autorek zdjęć w programie GLEN i bez niego nie byłby możliwy. Autorzy i autorki zdjęć odbywający staże w krajach globalnego południa dostali zestaw tematów wraz z wytycznymi do zbierania opowieści, po powrocie nastąpiła selekcja według kryteriów tematycznych, zgodności z kodeksem CONCORD i technicznej możliwości publikacji.

Osoby znajdujące się na zdjęciach były pytane o zgodę na zrobienie zdjęcia i informowane w jakim celu jest robione, wszystkie wyraziły na to zgodę. W przypadku zdjęć zbiorowych, szerokich planów na których nie widać twarzy osób na zdjęciach, nie były one pytane o zgodę. W każdym z wypadków naczelną zasadą była godność i szacunek dla osób przedstawionych na zdjęciu.

Znacząca większość zdjęć pochodzi z Ugandy, z kolei z Etiopii pochodzi tylko jedno zdjęcie. Czy sprawia to, że użyteczność zestawu jest mniejsza? Z pewnością najlepiej byłoby mieć jak najwięcej zdjęć z różnych krajów, jednak ostatecznie kryteria sprawiły, że zestaw składa się z 48 zdjęć posegregowanych w kategorie tematyczne z Ugandy, Tanzanii, Zambii, Republiki Południowej Afryki oraz Etiopii, warto więc zauważyć, że jest to jedynie część obszaru Afryki Wschodniej i Południowej Z drugiej strony ideą zestawu było pokazanie kategorii tematycznych a nie krajów jako takich, więc z pewnością jest on użyteczny do opowiadania właśnie o tych tematach.

 

Autorzy i autorki zdjęć

Autorami i autorkami zdjęć według ilości zamieszczonych fotografii są: Krzysztof Wiatr, Jan Svanyga, Leona Schmidt-Roßleben, Anna Kapusta, Piotr Szmyt, Anna Huminiak, Silvija Pupola, Veronika Zrnikova.

 

Opis zdjęcia

Opis każdego zdjęcia składa się z czterech pól: informacji dla dziecka, dla osoby prowadzącej, informacji o kraju dla dziecka oraz statystyk o kraju.

Informacja dla dziecka jest opowieścią, która jeśli dotyczy osoby i w razie możliwości była zbierana w pierwszej osobie. Jest to często opowieść uproszczona, gdzie celem była możliwość zrozumienia jej przez dzieci przedszkolne.

Informacje dla osoby prowadzącej są poszerzeniem opisu o informacje, kontekst globalny, który jest pomocny w zrozumieniu sytuacji przedstawionej na zdjęciu, dodatkowym źródłem wiedzy i istnieje, aby nie zostawiać osoby prowadzącej z informacją na poziomie dziecka.

Informacja o kraju dla dziecka służy z kolei umiejscowieniu opowieści w kontekście i jest odpowiedzią na pytanie, które dzieci mogą zadać „A gdzie to jest?” - odpowiedź też jest więc przeznaczona dla dziecka z wszystkimi tego konsekwencjami.

Statystki są z kolei informacją o kraju dla osoby prowadzącej i służą porównaniu tego kraju z Polską. Źródłem statystyk są bazy UNICEF, ONZ, Banku Światowego oraz w pojedynczych przypadkach CIA World Factbook.

 

Szczegóły techniczne

Zestaw został stworzony z myślą o druku zdjęć aby mogły zostać pokazane w przedszkolach. Technicznie został tak zoptymalizowany aby możliwe było wydrukowanie zdjęcia i opisu na domowej/ przedszkolnej drukarce, jakość w dużym stopniu zależy od zastosowanego papieru, najlepiej używać papieru fotograficznego. Tak wydrukowane zdjęcie/ zdjęcia najlepiej jest zbindować aby były jak najbardziej trwałe.


Dlaczego opisy dla osoby prowadzącej i kraju się powtarzają przy różnych zdjęciach?

    Zdjęcia zostały przygotowane tak aby można było wydrukować pojedyncze zdjęcie i używać je osobno, bez całego zestawu. Z tego powodu informacje dotyczące tych samych tematów lub krajów mogą się powtarzać.

Zestaw w formie pdf do druku można pobrać tutaj:  Zestaw zdjęć edukacyjnych dla przedszkoli

Zestaw w wersji online można obejrzeć tutaj

Tematami zrealizowanymi w zestawie są:

Poszczególne tematy otworzą się po kliknięciu:

 • Rówieśnicy i rówieśniczki z globalnego południa, gdzie dzieci opowiadają o swoim dniu,

 • Rodziny, gdzie są przedstawione i opisane rodziny,

 • Nauczycielki przedszkolne, gdzie nauczycielki opowiadają o swojej pracy,

 • Przedszkola z innych części świata, gdzie są opisane przedszkola,

 • Zawody, gdzie przedstawiciele i przedstawicielki zawodów opowiadają o sobie,

 • Globalne południe na naszym stole, gdzie są przedstawione rośliny, które rosną w innych częściach świata lub dania, które jedzą ludzie tam mieszkający np. w Ugandzie,

 • Zrównoważony rozwój, gdzie przedstawiane są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju,

 • Woda, gdzie są przedstawione różne aspekty dostępu do wody,

 • Gender, gdzie przedstawiane są kobiety i mężczyźni w niestereotypowych rolach zawodowych,

 • Religie, gdzie pokazywane są aspekty życia religijnego,

 • Wolny czas i wypoczynek, gdzie pokazane są sposoby spędzania wolnego czasu.