Autorzy i autorki scenariuszy 2013

Przedszkole nr 25

Paulina Kobylańska
Jestem nauczycielką z wyboru i z powołania. Z radością spędzam czas z dziećmi w przedszkolu oraz swoimi pociechami w domu, są one dla mnie całym światem. W zawodzie pracuję od 2004 roku, obecnie w grupie 5-latków. Jestem szczęśliwą mamą i zaangażowaną w pracę nauczycielką. Wykorzystuję zabawy teatralne w pracy z dziećmi- świat sztuki jest mi szczególnie bliski. Lubię podróżować i aktywny wypoczynek. Moja pasja to wioślarstwo, kajakarstwo i nurkowanie. Mam jeszcze wiele planów i marzeń do zrealizowania.

Małgorzata Trzebińska- Jaskot
Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego z 5- letnim stażem. Obecnie prowadzę grupę 5-latków. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. W pracy stosuję metody aktywizujące grupę. Wykorzystuję metody takie jak: Pedagogikę Zabawy, elementy Kinezjologii Edukacyjnej, metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i nie tylko. Różnorodność metod pozwala mi stymulować rozwój dzieci w różnych sferach. Ponadto włączam się w różne projekty realizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego m. in.: „Cały Wrocław Czyta Dzieciom", „Młodzi Obywatele Kultury". W naszym przedszkolu współrealizuję projekt edukacyjny „Mamo, tato pobaw się razem ze mną" w ramach Programu Zabaw Fundamentalnych. Często organizuję zajęcia z dziećmi i ich rodzicami, na których miło spędzamy czas. W wolnym czasie dokształcam się, uczestniczę w warsztatach, konferencjach, kursach. Wzbogacam swój warsztat pracy. Bardzo lubię wycieczki górskie. Uwielbiam podróże, narciarstwo oraz czytać książki.

Przedszkole nr 18 „Wiolinek"

Dorota Margan
Z dziećmi w wieku przedszkolnym mam przywilej i radość pracować już od 30 lat. Zgodnie z ideą Edukacji Globalnej wierzę, że to właśnie dzieci zmienią nasz świat, a ja przez kilka godzin dziennie pomagam im ten świat poznać, pokochać i zrozumieć. Wspólnie z rodzicami możemy kształtować postawy przyjazne drugiemu człowiekowi bez względu na różnice oraz postawy przyjazne środowisku tak, by jako ludzie dorośli umieli świadomie i odpowiedzialnie współdecydować i działać na rzecz bardziej zrównoważonego rozwoju świata. Edukacja Globalna jako "wartość dodana" z pewnością wpłynie na wzbogacenie mojego warsztatu pracy z korzyścią dla moich wychowanków.

Jolanta Gruchaj
Jestem nauczycielką mianowaną. Z dziećmi pracuję od 8 lat, a od 6 w przedszkolu. Interesuje mnie wykorzystanie w edukacji aktywnych metod nauczania. Wciąż poszukuję własnej wizji wychowania przedszkolnego, które w pełni wykorzysta potencjał i możliwości dziecka. Aktualnie pracuję z najstarszą w przedszkolu grupą.

Przedszkole nr 22 "Muchoborek"

Aldona Łukasik
Jestem nauczycielką mianowaną z wieloletnim stażem pracy w przedszkolu.
Mimo wieloletnich doświadczeń, staram się poszerzać wiedzę, biorąc udział w kursach, warsztatach, radach samokształceniowych, realizując różne projekty edukacyjne. Praca z dziećmi daje mi satysfakcję i często jest odskocznią od trosk dnia codziennego. Idea edukacji globalnej przypadła mi do gustu i będę chciała jak najwięcej przekazać z niej dzieciom.

Anna Czajkowska
Jestem nauczycielką dyplomowaną, absolwentką pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i socjoterapii od lat zakochaną w dzieciach, nie tylko swoich... w ostatnim czasie zafascynowaną pedagogiką zabawy „KLANZA" oraz Edukacją przez ruch. Spełniam się, gdy mogę coś stworzyć przy użyciu rąk moich i... dzieci.

Przedszkole nr 27 " Skrzaty"

Małgorzata Malinowska
Jestem nauczycielką dyplomowaną z trzydziestoletnim stażem, absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego, magistrem pedagogiki z zakresu zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
Mimo wieloletniego doświadczenia chętnie uczestniczę w różnorodnych projektach, szkoleniach, kursach, warsztatach, które inspirują mnie do stosowania ciekawych, nowatorskich metod.
Współtworzyłam program własny " Ekologiczna droga przedszkolaka ", jestem koordynatorką międzynarodowego projektu KIK - 34, oraz projektów: " Zdrowo jedząc - zdrowo żyjesz", " Wrocławskie dzieci segregują śmieci", których celem nadrzędnym jest promowanie wśród dzieci postaw prozdrowotnych i proekologicznych. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję, lubię wyzwalać w nich inicjatywę, samodzielność i ciekawość świata.
Moim mottem są słowa Alberta Einsteina "Największą umiejętnością nauczyciela jest obudzić ekspresję, radość tworzenia i zdobywania wiedzy".

Magdalena Latocha
Jestem nauczycielką z 4 letnim stażem. Ukończyłam studia licencjackie o kierunku Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza oraz magisterskie o kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna z Przedszkolną. Praca z dziećmi jest moją pasją, motywują mnie widoczne postępy dzieci, co daje mi jako nauczycielce dużo radości i poczucie spełnienia. Systematycznie dokształcam się uczestnicząc w wielu warsztatach, kursach i konferencjach. Jestem koordynatorką projektu "Wrocławskie dzieci uczą segregować śmieci" oraz odpowiadam za organizację i realizację występów i teatrzyków dziecięcych. Moim celem jest w jak najlepszy i twórczy sposób przygotować młode pokolenie do uczestnictwa w życiu i kulturze społeczeństwa.

Przedszkole nr 48

Małgorzata Żmudzińska
Ukończyłam studia pedagogiczne 28 lat temu. W Przedszkolu Nr 48 pracuję już 13 lat. Jestem nauczycielką dyplomowaną. Obecnie prowadzę grupę dzieci 5-6 letnich. Dzieci ciągle inspirują mnie do podejmowania nowych wyzwań, poszerzania wiedzy i umiejętności w rożnych zakresach.
Praca z nimi przynosi mi wiele radości i satysfakcji.

Renata Podyma
Całokształt mojej pracy pedagogicznej wiąże się z Przedszkolem Nr 48. Pracuję w tej placówce już 22 rok. Jestem osobą sumienną, odpowiedzialną i typem nauczycielki poszukującej, otwartej na zmiany, nieustannie doskonalącej siebie i swój warsztat pracy. Ukończone formy doskonalenia – jak m.in. Edukacja Globalna - pokazały mi niejednokrotnie alternatywny sposób pracy z dzieckiem. Organizując proces edukacyjny, staram się zawsze kierować zasadą indywidualizacji oddziaływań, które poprzedzone są analizą oczekiwań dzieci i ich rodziców. Od lat prowadzę działania integrujące pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o dialog z rodzicami, angażując ich do aktywnego włączania się w życie placówki, sponsoringu i pomocy.
Jestem nauczycielką dyplomowaną i obecnie pracuję z grupą 5-6 latków.

Przedszkolu nr 74 „Mały Piekarczyk"

Anna Kozłowska
Jestem nauczycielką kontraktową. Obecnie prowadzę grupę pięciolatków. W pracy z dziećmi staram się wykorzystywać metody pedagogiki zabawy, tańce, gry i zabawy KLANZY. Chcąc podwyższać swój warsztat pracy biorę udział w wielu warsztatach, szkoleniach i konferencjach. Informacje i metody tam zdobyte staram się włączać do codziennych zajęć, a także uroczystości na terenie przedszkola, których jestem prowadzącą (Bal duszków, bal ze św. Mikołajem, Dzień Wiosny).

Agnieszka Stasiak
Jestem nauczycielką dziecka młodszego. Ukończyłam 3-letnie studia licencjackie w tym zakresie i 2,5-letnie magisterskie na kierunku pedagogika ogólna. W zawodzie pracuję 18 lat. Obecnie z grupą czterolatków. Cały czas wzbogacam swój warsztat pracy o różne metody odbywając szereg kursów, szkoleń. Lubię poznawać nowe rzeczy. Praca z dziećmi to dla mnie ogromne wyzwanie.

Przedszkole nr 79

Agnieszka Gola
Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego już ósmy rok. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Moja praca sprawia mi wiele radości, a także pozwala na rozwijanie moich uzdolnień i pasji, przez co wiele moich działań podejmowanych w pracy jest opartych na ruchu i muzyce. Poza wiedzą staram się przekazywać moim wychowankom dobrą energię i optymizm.

Anna Kuna
Ukończyłam studia licencjackie i dwuletnie magisterskie o kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Pracuję w przedszkolu ponieważ kocham małe dzieci i uwielbiam z nimi pracować. W pracy z dziećmi czuję się spełniona i dostarcza mi ona wiele satysfakcji. Systematycznie wzbogacam swój warsztat pracy poprzez udział w wielu kursach doskonalących oraz warsztatach metodycznych.

Przedszkole nr 99

Małgorzata Krzemieniec
Jestem nauczycielką mianowaną z długoletnim doświadczeniem zawodowym. Pracowałam z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Przez wiele lat prowadziłam praktyki pedagogiczne i sama również ciągle doskonalę swoje umiejętności zawodowe, zdobywam nowe rozwijające mnie doświadczenia. Ten zawód należy do profesji twórczych co czyni nas ludźmi aktywnymi. W swej pracy organizuję różnorodne sytuacje edukacyjne i wychowawcze rozwijające dzieci oraz przygotowuję je do udziału w imprezach i konkursach.

Alicja Tomczuk
Z wykształcenia jestem pedagogiem : ukończyłam pedagogikę ogólną na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe na kierunku pedagogika przedszkolna na tej samej uczelni. Praca z dziećmi stanowi dla mnie wielkie wyzwanie, a one same są dla mnie źródłem inspiracji i natchnienia do codziennych działań. Największą satysfakcję odczuwam obserwując ich stałe postępy. Bardzo lubię swoją pracę.

Przedszkole nr 110

Joanna Faustyniak
Pracuję w przedszkolu 110 już 14 lat. W swojej pracy wykorzystuję różnorodne metody pracy, szczególnie pedagogikę zabawy, która integruje grupę i pozwala w atrakcyjny dla dzieci sposób rozwijać ich kreatywność i wyzwalać różne formy aktywności. Jestem redaktorką gazetki przedszkolnej "Urwisek" oraz współorganizatorką ogólnoprzedszkolnego konkursu plastycznego " Wiosną, wiosną kwiaty rosną..."
Uwielbiam wszelkie prace i zabawy plastyczne i tym zarażam też dzieci. Prywatnie lubię piesze wycieczki po Kotlinie Kłodzkiej z trójką moich synów.

Marta Kurantowicz
Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Pracuję w Przedszkolu nr 110 „Domek Krasnoludków" w grupie trzylatków. Stale poszukuję nowych metod nauczania, bardzo lubię eksperymentować z różnymi technikami plastycznymi. Bardzo lubię pracę z dziećmi, która daje mi dużą satysfakcję, a każdy uśmiech dzieci powoduje, że stale poszukuję nowych pomysłów by sprawić moim dzieciom jeszcze więcej radości.

Przedszkole nr 121

Agata Cygan
W Przedszkolu nr 121 pracuję od trzech lat. Obecnie jestem wychowawczynią grupy 5-latków. Poza studiami pedagogicznymi ukończyłam także fizjoterapię- prowadzę również zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Praca z dziećmi dostarcza mi wiele radości i satysfakcji. Dlatego też uśmiech dziecka, pomimo różnych trudności, jest dla mnie największą nagrodą. Lubię śpiewać i słuchać dobrej muzyki.

Przedszkole nr 30

Monika Kulig
Pracuję na stanowisku nauczycielki w Przedszkolu nr 30 we Wrocławiu. Jestem nauczycielką kontraktową. Kwalifikacje zawodowe zdobyłam na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie otrzymałam tytuł magistra. Następnie poszerzałam swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych: Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Wrocławskim. W zawodzie pracuję od września 2011 roku. Dotychczas uczestniczyłam w różnorodnych kursach, szkoleniach, warsztatach
i konferencjach, które wzbogaciły mój warsztat pracy i usystematyzowały zdobytą już wiedzę i doświadczenie. Wykorzystując swoje podwójne wykształcenie przystąpiłam (w obecnym roku szkolnym) do realizacji w naszej placówce programu innowacji pedagogicznej zajęć ogólnorozwojowych w przedszkolu, których głównym celem jest zaszczepienie prawidłowych nawyków ruchowych i propagowanie zdrowego stylu życia. Moja praca daje mi wiele radości i satysfakcji. W codziennej pracy z dzieckiem przyświeca mi myśl Janusza Korczaka: „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".

Przedszkole 89

Urszula Jonas
Jestem nauczycielką dyplomowaną z wieloletnim stażem, absolwentką UWr, ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, mam również uprawnienia instruktora teatralnego (prowadziłam kółko teatralne w przedszkolu w ramach zajęć dodatkowych).Lubię pracować metodami aktywnymi, w tym metodą teatralną , unikam rutyny i szukam nowych wyzwań, a praca z dziećmi wciąż jest dla mnie inspirująca i dająca zadowolenie.

Przedszkole nr 108

Karolina Słowińska
Jestem nauczycielką kontraktową. W przedszkolu pracuję do czterech lat. Ukończyłam Kształcenie Zintegrowane i Edukację Przedszkolną a także Psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Na co dzień interesuję się przyrodą, sztuką, turystyką i literaturą współczesną. W pracy z dziećmi bardzo chętnie wykorzystuję metody aktywizujące, badawcze i inne działania rozwijające samodzielne myślenie i twórczość dzieci.

Przedszkole nr 108

Dorota Ratuszna
Moim marzeniem była praca w przedszkolu, które spełniło się piętnaście lat temu. Ofertę zajęć wychowawczo – dydaktycznych lubię poszerzać umożliwiając wychowankom podejmowanie różnych działań na terenie placówki i poza nią. Do współorganizowania zapraszani są także rodzice wychowanków. Moje hobby to wykonywanie zdjęć, w tym zdjęć dzieciom. Lubię podróżować, a najbardziej chodzić po górach, jeździć na rowerze, wyjeżdżać na narty biegowe. Na Edukację Globalną zapisałam się, ponieważ istotne dla mnie jest systematyczne wzbogacanie własnego warsztatu pracy, dzięki czemu wpływam na rozwój osobisty, a jednocześnie podnoszę jakość pracy grupy i placówki.

Przedszkole nr 115

Agnieszka Chruściel
Nauczycielka dyplomowana Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, dodatkowo kwalifikacje z Oligofrenopedagogiki, 23 lata pracy pedagogicznej.. Uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych ,,Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń", ,,Szare na Zielonym" ,,Bezpieczny Dolnoślązak", przez wiele lat była koordynatorką Promocji Zdrowia w Przedszkolu. Aktywnie działa na rzecz dzieci i środowiska lokalnego na swoim osiedlu.

Lilla Pawlasek
Nauczycielka dyplomowana Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, dodatkowo kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania placówkami oświatowymi, 26 lat pracy pedagogicznej. Uczestniczy w wielu projektach edukacyjnych np. ,,Bezpieczna Szkoła- Bezpieczny Uczeń", ,,Szare na zielonym", koordynatorka Promocji Zdrowia w Szkole. Dobra organizatorka i liderka prac zespołowych.

Szkoła Podstawowa nr 118

Magdalena Job
Ukończyłam trzyletnie studia licencjackie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu, o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, profil resocjalizacja oraz dwuletnie studia magisterskie uzupełniające w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu na kierunku pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna.
Obecnie jestem wychowawczynią w grupie sześciolatków. Jestem osobą żywiołową oraz otwartą na nowe wyzwania, która uwielbia podróże. Nieustannie staram się poszerzać swoją wiedzę, aby móc przekazywać ją dzieciom w interesujący dla nich sposób. Największą satysfakcję odczuwam obserwując postępy dzieci oraz to jak pokonują z moją pomocą wszelkie trudności. Od zawsze marzyłam o pracy, do której będę przychodziła z przyjemnością, która byłaby moją pasją i taką właśnie mam.

Joanna Bagińska
Ukończyłam trzyletnie studia licencjackie w Państwowej wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu na kierunku pedagogika, o specjalności kształcenie wczesnoszkolne i przedszkolne z dodatkową specjalizacją nauczycielską: język angielski oraz dwuletnie studia magisterskie uzupełniające na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku pedagogika ogólna. Jestem nauczycielką kontraktową, pracuję z dziećmi już czwarty rok. Praca z dziećmi jest moja pasją, gdyż niezmiernie cieszą mnie obserwacje potwierdzające wszechstronny rozwój dzieci. Pasjonuję się również tańcem, muzyką oraz plastyką, czym staram się „zarażać" swoje dzieci. Lubię wykorzystywać metody aktywizujące podczas zajęć, które umożliwiają dzieciom rewelacyjną naukę od siebie, a tym samym realne postrzeganie świata takim, jaki jest. W mej głowie nieustannie rodzi się mnóstwo pomysłów, które wykorzystuję w codziennej pracy. Staram się być dla dzieci prawdziwą przyjaciółką od serca, do której mogą się zwrócić w każdej sytuacji.

Zespół Żłobkowo-Przedszkolny nr 3

Małgorzata Piskozub
Jestem nauczycielką dyplomowaną. W ZŻP-3 pracuję od 2001 roku. Ukończyłam studia z zakresu pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyłam również studia podyplomowe z logopedii ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Systematycznie wzbogacam swój warsztat pracy, biorąc udział w kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach. Obecnie pracuję w grupie dzieci pięcioletnich. Dużą wagę przywiązuję do tego, by pobyt dziecka w przedszkolu był dla niego czasem świetnej zabawy i wszechstronnego rozwoju, a na twarzy każdego dziecka widniał uśmiech i zadowolenie. Wiele satysfakcji sprawia mi praca z dziećmi w zakresie edukacji teatralnej, matematycznej oraz logopedycznej. Wielką pasję stanowi dla mnie także edukacja globalna.

Ewelina Jagiella
Jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego od 2011 roku. Aktualnie jestem nauczycielką kontraktową, staram się systematycznie brać udział w szkoleniach, warsztatach oraz kursach doskonalących. W tym roku prowadzę grupę czterolatków i muszę przyznać, iż ogromną radość sprawiłam nie tylko dzieciom, ale również sobie realizując Tydzień Edukacji Globalnej. Aktywne metody pracy pozwalają mi na stymulację rozwoju dzieci przedszkolnych i jednoczesne wykorzystywanie ich własnych doświadczeń w działaniu. Cieszy mnie uśmiech dziecka, jest wyjątkowy i nie sposób go nie odwzajemnić.

Przedszkole nr 140

Małgorzata Ludwichowska
Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego- specjalność nauczanie początkowe oraz studiów podyplomowych o specjalnościach: logopedia ogólna i nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jestem nauczycielem od 15 lat, bardzo lubię kontakt i pracę z dziećmi. Daje mi ona wiele satysfakcji, i ciągle zadziwia mnie to, w jak interesujący sposób dzieci postrzegają otaczający świat. W wolnym czasie lubię wypróbowywać, różne przepisy kulinarne i poznawać nowych ludzi.

Barbara Wojtyra
Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego – specjalność Pedagogika Opiekuńcza z Terapią oraz studiów podyplomowych o specjalności - nauczyciel przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Wrocławskim. W przedszkolu pracuję 8 rok. Praca z dziećmi daje mi bardzo dużo satysfakcji i dostarcza wiele radości. W pracy najbardziej motywuje mnie uśmiech i radość dzieci, możliwość pomocy im w nauce, rozwijaniu ich zainteresowań. Bardzo lubię wypoczywać nad morzem, jazdę na rowerze, a wolnych chwilach bardzo lubię prace ręczne i plastyczne.